loader image

Als inclusiviteit & diversiteit als één van de vijf speerpunten is opgenomen in je ambitie van 2030, je daar betekenis aan geeft op de werkvloer en je het als maatschappelijke organisatie niet meer dan normaal vindt om dat uit te dragen in de regio, dan is voor jou de prominente rol van founder weggelegd.

Supertrots zijn we dat Bravis ziekenhuis zich daarom als founder heeft aangesloten.

Op de foto zie je van links naar rechts Jos Koopman (WVS), Mark Sijstermans (logistiek), Maaike van Gurp (HR) en Leo Simons (bedrijfszaken).